Zorg voor Zorg Twente

Omdat we niet zonder kunnen

Begeleiding

Samen stellen wij doelen op en werken we aan verschillende levensgebieden. Per dag wordt door de begeleider(s) op deze doelen gerapporteerd in Zilliz, het elektronisch cliëntensysteem. Ouders/vertegenwoordigers kunnen inloggen in dit systeem, meelezen en op reageren.

Daarbij wordt gekeken naar uw wensen en mogelijkheden. De begeleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling, stabiliseren van de situatie of voorkomen van escalaties.

Volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek komen hiervoor in aanmerking. Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel hulpvragen bij zelfredzaamheid, dan staat Zorg voor Zorg Twente voor u klaar.

Dagbesteding

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij wordt er gewerkt om de zelfstandigheid, waar mogelijk, te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding. Cliënten ervaren dagbesteding als hun werk.

Op de dagbesteding wordt er gewerkt met thema’s en seizoenen. Er is een divers aanbod aan activiteiten: creatief, handvaardigheid, sport en beweging en computers.

Daarnaast worden er ook verschillende excursies georganiseerd met als doel het bevorderen van kennis- en/of vaardigheden.

Huishoudelijke hulp

Wij bieden professionele hulp in het huishouden en ondersteunen bij het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke taken, zoals:

  • Schoonmaken van uw huis.

  • Zemen van de ramen.

  • Wassen van uw kleding.

Een schoon en opgeruimd huis draagt bij uw gevoel van welzijn. Wij maken samen met u een persoonlijk aanpak in uw begeleidingsplan en afgestemd op uw wensen en behoeften.

Maak een afspraak

Wij proberen u zo spoedig mogelijk te antwoorden.